Освітні компоненти | Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я / Dnipro Institute of Medicine and Public Health

Освітні компоненти

Перелік навчальних дисциплін

Гуманітарна та соціально-економічна підготовка
Іноземна мова
Українська мова (як іноземна) Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Філософія
Історія України та української культури
Природничо-наукова підготовка
Латинська мова та медична термінологія
Історія медицини
Медична та біологічна фізика
Медична інформатика
Медична хімія
Біологічна та біоорганічна хімія
Анатомія людини
Гістологія, цитологія та ембріологія
Фізіологія
Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Професійна підготовка
Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
Патоморфологія
Патофізіологія
Фармакологія
Гігієна та екологія
Пропедевтика внутрішньої медицини
Пропедевтика педіатрії
Загальна хірургія
Догляд за хворими (практика)
Сестринська практика
Радіологія
Внутрішня медицина
Педіатрія
Хірургія
Акушерство та гінекологія
Соціальна медицина, громадське здоров’я
Урологія
Оториноларингологія
Офтальмологія
Неврологія
Медична психологія
Психіатрія, наркологія
Дерматологія, венерологія
Фізична реабілітація, спортивна медицина
Судова медицина. Медичне право України
Виробнича лікарська практика
Інфекційні хвороби
Епідеміологія та принципи доказової медицини
Паліативна та хоспісна медицина
Онкологія та радіаційна медицина
Травматологія і ортопедія
Фтизіатрія
Анестезіологія та інтенсивна терапія
Екстрена та невідкладна медична допомога
Загальна практика (сімейна медицина)
Клінічна анатомія і оперативна хірургія
Підготовка офіцерів запасу галузі знань “Охорона здоров’я”. Спеціальність “Медицина”
Охорона праці в галузі
Курси за вибором:
Теорія і практика професійної мовної комунікації / Європейський стандарт комп’ютерної грамотності / Соціологія та медична соціологія
Європейський стандарт комп’ютерної грамотності / Деонтологія в медицині / Фізичне виховання та здоров’я
Етичні проблеми в медицині / Основи соціальної психології / Нутриціологія
Клінічна фізіологія / Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії / Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації
Основи стоматології / Менеджмент та маркетинг в охороні здоров’я / Медичне обслуговування населення
Проблеми екологічного громадського здоров’я / Соціальна медицина та медична статистика / Інформаційні системи нагляду за здоров’ям
Фізичне виховання
26.08.2018
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнері