Система оцінювання здобувачів ЗВО | ПЗВО "ДІМЗ"

Система оцінювання здобувачів ЗВО

Система оцінювання та, таблиця розподілу оцінок /

 Grading system and, grade distribution table

Бали за шкалою Інституту / University grading scale Оцінка ECTS / ECTS gradeДескриптор / DescriptorЗарахування кредитів / Awarding of credits
180 – 200AВідмінно / ExcellentЗараховано / Passed
170 – 179BДуже добре / Very Good
160 – 169CДобре / Good
141 – 159DЗадовільно / Satisfactory
120 – 140EДостатньо / Sufficiently
100 – 119FxНезадовільно – з можливістю повторного складання підсумкового контролю / Unsatisfactory with possible re-passing of final assessmentНе зараховано / Failed 
<100FНезадовільно – з обов’язковим повторним вивченням дисципліни / Unsatisfactory with the mandatory repeated study of discipline
20.04.2021
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнері