Pre-Exam | Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я / Dnipro Institute of Medicine and Public Health

Pre-Exam

ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В УМОВАХ КАРАНТИНУ У МЕДИЧНОМУ АКАДЕМІЧНОМУ КОНСОРЦИУМІ

ПЕРЕХІД НА ПЛАТФОРМУ

Запровадження в Україні обмежувальних заходів і раптовий перехід на дистанційну форму навчання у зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції, як для студентів закладів вищої освіти, так і для викладачів,став вимушеним кроком пошуку нових форм та способів навчання і складання атестації. Виклик було гідно прийнято всіма учасниками освітнього процесу Медичного академічного консорциуму (далі-  МАК), яким вдалося швидко адаптуватися до нових умов, про що свідчить вдала організація безперервного надання освітніх послуг.

Дистанційне навчання – це новий виклик для системи медичної освіти. Воно вимагає нових знань та умінь, швидкого реагування, обрання дієвих онлайн-інструментів для проведення занять, при чому як від викладачів, так і від студентів. Що саме містить в собі поняття «освітньо-науковий інструментарій» в адаптації освіти в умовах пандемії.

Це деякі трансформації сталих понять, наприклад, освітні інструменти критичного мислення, цифрові сервіси тощо. А також компоненти, які дозволяють не загубити себе, як особистість, в освітньому дистанційному просторі (емоційна стабільність, освітнє середовище без апатії та непотрібних справ). Це можливість швидкої ініціалізації себе у віртуальному освітньому середовищі, можливість професійно не вигорати, не втрачати мотиваційну складову, набувати навички у цифрових інструментаріях (платформи, додатки, програмне забезпечення дисциплін).

В умовах пандемії вищезазначене змінює класичні принципи організації освітнього процесу на концептуально нову стратегію освіти. Така стратегія передбачає використання нових інструментів для навчання, як, наприклад,  віртуальні тренажери, які здатні моделювати максимально наближено до реальності ті чи інші процеси, що є предметом вивчення та сприяють досягненню програмних результатів навчання.

Навчально-методичним центром Інституту з самого початку запровадження карантину було організовано освітній процес у дистанційному режимі, важливими принципами якого була необхідність проведення занять відповідно до розкладу, а також долучення студентів до проходження курсу лише з використанням надійної системи авторизації у закритій корпоративній системі, що дозволило б колективу Інституту забезпечити виконання навчального плану всіх освітніх програм та провести випускову атестацію. Це зумовило пошук реалізації цього серйозного завдання у сфері інноватики.

Тому відповіддю фахівців Університету на виклики пандемії COVID-19 стала новітня розробка спеціальної програми «PrExam», яка об’єднує в собі якості онлайн-інструментарію (online tool) та платформи для дистанційного навчання (platform for distance learning).  

Програма «PrExam» спроможна забезпечити логіку вивчення дисциплін у процесі підготовки фахівця у галузі знань «Охорона здоров’я», безперервність навчального процесу та надати кожному студенту та інтерну легкий доступ до навчання, враховуючи індивідуальний рівень підготовки, а викладачам формувати для студента та інтерна  індивідуальну освітню траєкторію. Таким чином, ризики порушення навчального процесу під час відсутності доступу студентів та викладачів до аудиторій зведені до мінімуму.

Впровадження розробленої Інститутом онлайн-програми «PrExam» стало потужним нововведенням для підготовки до ліцензійних іспитів, оскільки зазначена програма є унікальним цифровим сервісом, база якого налічує більше 200 000 тестових завдань. Користувачі можуть створити власний профіль через зручну реєстрацію на офіційному веб-сайті Інституту і готуватись до єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) українською та англійською мовами.

Унікальність платформи PrExam полягає в тому, що користувач має можливість не тільки тренуватись онлайн, а й проходити, так зване “претестування”  онлайн та прогнозувати свій результат. Унікальний модуль статистики дозволяє бачити студенту свій прогрес не тільки з дисциплін, що входять до переліку Крок, а й протягом усіх років навчання. Особливістю є те, що користувач  має можливість отримати консультації викладачів щодо складних питань, формувати власні групи тестів для більш детального опрацювання, проводити роботу над помилками і, найважливіше, не просто запам’ятовувати правильну відповідь, а отримати зрозумілі пояснення та підсилити свої знання.

Важливою перевагою платформи PrExam є також те, що адміністрація у автоматичному режимі може виявляти групу ризику – студентів, які потребують більше зусиль у підготовці до іспитів, а кожна кафедра має власний профіль для повної автоматизації тестового контролю, який здійснюється під час занять або іспитів. Крім того, платформа PrExam дозволяє її користувачам мати безперевний доступ з будь якої частини світу, в тому числі під час канікул або в умовах пандемії, коли доступ до навчальних класів обмежений. Сьогодні платформою PrExam користуються більше 3 000 здобувачів освіти з 60 країн світу.

Більш детально про розробку можна прочитати на сайті Київського медичного університету https://kmu.edu.ua/v-kmu-vprovadzheno-vlasnu-onlajn-platformu-distancijnogo-navchannya-prexam/

Зміна методик та перенесення їх у дистанційну форму, це виклик до всіх, від пошукачів освіти до митців віртуального світу. Медичні напрямки підготовки, методологія яких полягає в очному навчанні, зараз переживає нові засоби реалізації освітнього процесу. У зв’язку з цим інститут максимально направляє свою діяльність на здобуття та забезпечення цифрових компетентностей, збереження якісних показників, вдосконалення практичних навичок і професійних якостей, щоб виклики сьогодення трансформувати у досягнення закладу.

18.11.2017
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнері