Загальна інформація | Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я / Dnipro Institute of Medicine and Public Health

Загальна інформація

ДНІПРОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Головна мета нашого закладу освіти – підготовка молодих перспективних спеціалістів на перетині галузей менеджменту, економіки та охорони здоров’я, готових успішно розпочати кар’єру у медичних закладах, міжнародних проектах, недержавних організаціях чи урядових структурах галузі охорони здоров’я.

Програма підготовки фахівців передбачає підготовку нової генерації професіоналів для органів державного управління, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання різних форм власності в т.ч. недержавних організацій у сфері громадського здоров’я, які сприяють удосконаленню та впровадженню державної політики і державного управління спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних із демографічною кризою, зростанням захворюваності, інвалідизації та смертності серед населення, значною суспільною стратифікацією у доступі до послуг з медичного обслуговування, низькою економічною ефективністю діяльності галузі охорони здоров’я, незадоволенням значної частини громадян станом медичної допомоги та захистом прав пацієнтів, необхідністю розвитку міжгалузевої та міжсекторальної співпраці з охорони громадського здоров’я в Україні за загальнонаціональним принципом «охорона здоров’я в усіх політиках держави».

Цілі навчання: отримання знань, навичок та професійних компетенцій з оцінки стану здоров’я населення та детермінант, що на нього впливають, а також розробки і впровадження політик та заходів, спрямованих на збереження, зміцнення здоров’я та соціального благополуччя населення, оцінювати стан здоров’я окремих індивідів, колективів, соціальних груп і суспільства в цілому.  У зв’язку з умовами та способом життя, здійснювати моніторинг та реагувати на небезпеки для здоров’я, у тому числі при надзвичайних ситуаціях у сфері громадського здоров’я, забезпечити захист здоров’я, впроваджуючи принципи охорони навколишньго середовища, праці, харчових продуктів та ін., розробляти заходи щодо збереження та зміцнення здоров’я, покращення стану екології та громадського здоров’я, усунення біологічних загроз, формування здорового способу життя, формувати комунікаційну стратегію в галузі громадського здоров’я, отримати навички щодо роботи в громаді, вміння організовувати і проводити профілактичні та оздоровчі заходи щодо попередження травматизму, спалахів інфекційних хвороб та масових отруєнь серед населення, правової допомоги та підтримки, управлінської та економічної складових діяльності системи охорони здоров’я на різних рівнях управління.

Корпус Інституту розташований у самому центрі міста.

Кожна навчальна аудиторія обладнана  плазмовими смарт-телевізорами, що дає змогу викладачу проводити кожне заняття, супроводжуючи викладення матеріалу презентацією, навчальними відео тощо.

Маємо розгалужену систему відеоспотереження, що, по-перше гарантує безпеку всіх студентів, а по-друге допомагає контролювати якість надання освітніх послуг.

Кожен студент забезпечений підручниками та доступом до симуляційного обладнання, що дає змогу відпрацювати певні практичні навички навіть не виходячі з аудиторії.

24.08.2018
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнері