Академічна доброчесність | Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я / Dnipro Institute of Medicine and Public Health

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність /Academic Integrity

Термін integer з лат. означає “довершений, повний, цілісний”

Integrity – “довершеність, повнота, цілісність” – означає такий психологічний стан людини, який характеризується її внутрішньою гармонією, стійкістю і послідовністю морального образу (Killinger 2010)

Академічна доброчесність – це відданість академічної спільноти, навіть перед лицем труднощів, шести фундаментальним цінностям: чесності, довірі, справедливості, повазі, відповідальності і мужності.

Академічна  доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених  законом правил, якими мають керуватися учасники  освітнього процесу під час навчання, викладання та  провадження наукової (творчої) діяльності з метою  забезпечення довіри до результатів навчання та/або  наукових (творчих) досягнень.

Закон України «Про вищу освіту»

Розділ V

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Стаття 16. Система забезпечення якості  вищої освіти

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного  плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів  вищої освіти;

Розділ VI

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ Стаття 32. Принципи діяльності, основні права та  обов’язки вищого навчального закладу

3. Вищі навчальні заклади зобов’язані:

1)  вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх  технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових  роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і  здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

Розділ XI

НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА  ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У  ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Стаття 69. Права інтелектуальної власності та їх захист

6. Вищі навчальні заклади здійснюють заходи із запобігання академічному плагіату – оприлюдненню (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворенню  опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання.

Сайт для перевірки на плагіат unicheck.com

26.09.2021
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнері